top of page

Om kurset

Hva du lærer på studiet for å bli IT Driftstekniker?


Innen it-drift er det fokus på å drifte IT-tjenester på en sikker og effektiv måte. Som IT Driftstekniker er målet at du kan gi mer verdi for virksomheten du jobber i. Det handler om å gi brukerstøtte så effektiviteten blir best mulig samtidig som konkurranseevnen for virksomheten blir best mulig. Alt dette er det du lærer å bli god på i fagkurset. På den måten stiller du sterkest mulig til å la bedriften få mer ut av ressursene i IT-avdelingen.

Du må være god på samarbeid, vise deg serviceorientert og tålmodig.

IT Driftsfaget inneholder fire områder:
 

  • Drift av infrastruktur

  • IT-støtte og kommunikasjon 

  • Sikkerhet, HMS og personvern

  • Etikk, lovverk og yrkesutførelse

Eksamen IT-driftsfaget


Vi i IT Kompetanse gir deg undervisningen for å kunne klare denne eksamenen. Du kan ta kurset vårt og så melde deg opp til privatisteksamen i teoridelen. 
Denne eksamenen koster 1217 kr og avholdes av fylket du bor i 2 ganger pr. år, vanligvis i slutten av mai eller i slutten av november. Du må melde deg på denne eksamenen innen fristen i slutten av januar eller slutten av september.

Om du vil kan du senere ta den praktiske fagprøven for IT-driftstekniker som lærling i en bedrift.

Gode råd fra oss koster ingenting


Et godt utgangspunkt er å regne med enten bruke et semester på heltid eller to semestre på deltid for å gjennomføre teoridelen. Tar du kontakt med oss får du hjelp av våre rådgivere som kontakter deg for å gi råd om hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Krav til praksis og fag

Praksisen din må være allsidig og passe til de viktigste målene i læreplanen for faget. Din praksis vil bli vurderti forhold til kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen der du bor som avgjør om praksisen du har fått opparbeidet deg kan godkjennes.

Vår målsetning 

Vår målsetning er å gjøre deg best mulig forberedt for å bestå eksamenen som privatist i IT Driftsfaget.

Det dekker målene for faget i læreplanen. Våre flinke veiledere gir deg gode tilbakemeldinger med kommentarer til innsendingene.

 

Når du har gjennomført kurset må du selv melde deg opp til skriftlig eksamen i ditt område;

IT-driftsfaget (ITD03‑01) (privatist).

 

Du melder deg selv opp til skriftlig eksamen på InSchool Privatist. Eksamensavgiften er ikke dekket av kurset.

 

HUSK at påmeldingsfristen er en stund før eksamen:

Våren: Fra 15. januar 2023 kl. 00:00 til 1. februar 2023 kl. 23:55

Høsten: Fra 1. september 2023 kl. 00:00 til 15. september 2023 kl. 23:55

 

Når du har fullført og bestått teorieksamen, kan du også melde deg opp til praktisk fagprøve i det fylket du er bosatt i.

Pris

Pris for hele fagutdanningen: KUN kr. 10 900,- pr deltager! Ta kontakt for tilbud for større grupper.

 

Når

Fleksibel utdanning, alt kan gjøres elektronisk på mobil, nettbrett eller PC/Mac. Lærebøkene er elektronisk.

 

Finansiering

Er du fagorganisert medlem av for eksempel Fagforbundet eller Delta kan søke om tilskudd for nettutdanning. Kontakt ditt forbund for å undersøke muligheten for tilskudd/støtte.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss i skjeamet under eller på epost til post@itkompetanse.no eller på telefon: 924 00 083 / 951 43 272

Vil du ha råd og tips om kurset?

Hva lurer du på?

TAKK, VI TAR KONTAKT MED DEG SÅ SNART SOM MULIG.

6cebcc_ba8600cada8d41d0a1123ebcfd7af0c7~mv2_edited.jpg
Original on Transparent.png
bottom of page